OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Společnost BH Securities a.s., IČO: 60192941, se sídlem Na Příkopě 848/6, 110 00 Praha 1, jakožto správce (případně jeho zaměstnanci, pověřená osoba, apod.) (dále jen „BHS“
  či „společnost“) zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOU") a v souladu s dalšími aplikovatelnými právními předpisy.
 • BHS zpracovává osobní údaje fyzických osob pro účely stanovené právními předpisy České republiky, dále pro účely jednání o poskytnutí investičních služeb, uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících pro BHS ze smlouvy a/nebo zákona, ochrany zájmů a práv společnosti, oprávněného zveřejňování osobních údajů fyzických osob, obchodní, marketingové a statistické účely (nabízení obchodu a služeb), a to v rámci souhlasu fyzických osob, v rozsahu osobních údajů předaných společnosti fyzickou osobou, jíž se osobní údaje týkají, případně jinou osobou v souladu ZOOU či které společnost získala z veřejného seznamu. Není-li uvedeno jinak, BHS zpracovává následující osobní údaje - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, kontaktní údaje - telefonní spojení, e-mail, případně jiné údaje o bonitě a důvěryhodnosti zákazníka.
 • Souhlas s poskytnutím osobních údajů osob, které s BHS hodlají uzavřít smluvní vztah,
  v rozsahu žádaném společností, je dobrovolný, nicméně ze strany společnosti je souhlas
  s jejich poskytnutím podmínkou uzavření smluvního vztahu.
 • BHS upozorňuje, že z důvodu zvýšení bezpečnosti a zamezení zneužití webových stránek BHS, stejně jako z důvodu zkvalitnění nabízených služeb uchovává statistické informace jako je např. IP adresa počítače návštěvníka, datum a čas přístupu na stránky, navštívené stránky apod.
 • Shromážděné osobní údaje BHS uchovává a chrání je před zneužitím v souladu s ZOOU.
 • Požádá-li oprávněný subjekt, jehož se údaje týkají, BHS o informaci o zpracování svých osobních údajů, BHS je v souladu se ZOOU povinna mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.
 • Poskytnutí informací o zpracování osobních údajů je zpoplatněno dle platného sazebníku BHS.

Zákazník dále uděluje BHS souhlas se zasíláním obchodních a reklamních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing), rovněž i s předáním (zpřístupněním) svých osobních údajů třetí osobě,
se kterou bude BHS ve smluvním vztahu (jejím zaměstnancům, pověřené osobě, apod.)
či vůči které bude BHS plnit svoji zákonnou povinnost, pro téže účely a v téže rozsahu jako je oprávněna BHS; zákazník současně potvrzuje, že byl informován o svých právech v souladu se ZOOU, zejména o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu, doplnění osobních údajů, apod., přičemž souhlasí se zpracováním osobních údajů na dobu trvání smluvních vztahů se společností a na dobu dalších pěti let od splnění veškerých finančních závazků zákazníka z uzavřených smluv, pokud tyto závazky zaniknou řádným splněním nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku smlouvy, pokud finanční závazky
ze smlouvy zaniknou jinak.

 

Copyright (2006) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.

BH Securities, a.s. (nebo www.bhs.cz) využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE


Investiční upozornění

Investiční upozornění obsahuje řadu důležitých informací a upozornění týkajících se obsahu šířeného společností BH Securities a.s. Tyto upozornění a informace je třeba číst a vnímat v kontextu s informacemi, prohlášeními a upozorněními uvedenými na webových stránkách společnosti BH Securities a.s. www.bhs.cz (včetně obsahu veškerých dokumentů uveřejněných na těchto webových stránkách), na něž tímto výslovně odkazujeme.

Investiční upozornění je třeba považovat za nedílnou součást jakéhokoliv sdělení společnosti ve vztahu k investičním nástrojům a emitentům, včetně analytických výstupů či případných (investičních) doporučení a dalších informací o (možných) investicích společnosti BH Securities a.s., včetně příslušných propagačních sdělení.

Poctivá prezentace

Společnost BH Securities a.s. vytváří nejrůznější sdělení ve vztahu k investičním nástrojům a emitentům určená (potenciálním) zákazníkům, V souvislosti s analyticko-informačními výstupy, které doporučují nebo navrhují investiční strategii ve vztahu k nástroji či emitentovi nebo obsahují stanovisko ohledně současné nebo budoucí hodnoty nástroje vydává společnost BHS Securities a.s. materiál, nazvaný „Poctivá prezentace“.

Poctivou prezentaci je třeba považovat za nedílnou součást jakéhokoliv sdělení společnosti, které popisuje možnou investiční strategii ve vztahu k nástroji či emitentovi nebo obsahuje stanovisko ohledně současné nebo budoucí hodnoty nástroje, včetně příslušných propagačních sdělení.

Ochrana osobních údajů

Společnost BH Securities a.s., IČO: 60192941, se sídlem Na Příkopě 848/6, 110 00 Praha 1, jakožto správce (případně jeho zaměstnanci, pověřená osoba, apod.) (dále jen „BHS“ či „společnost“) zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOU").

Kariéra

Našim zaměstnancům nabízíme práci v dynamickém a motivujícím prostředí s možností dalšího profesního růstu.Sídlo:  BH Securities a.s. 
Na Příkopě 848/6
110 00, Praha 1
Recepce: +420 255 710 710
Fax: +420 255 710 770
E-mail: bhs@bhs.cz
Web: www.bhs.cz
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Položky označené * jsou povinné.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení za těchto podmínek.
Odeslat
© 2016 | All Rights Reserved.
Více
Zpět na začátek